Jak zabalit balík

Zásilku zabalte co nejdůkladněji, tak aby při přepravě nevznikly další škody na vašem zařízení.
Jako vnější ochranný obal využijte krabici, kterou vyplňte například papírem, bublinkovou fólií, pěnovými sáčky tak, aby se zařízení v krabici nemohlo posouvat.
Balík důkladně zalepte lepící páskou.